Descripció Malabars Funcionals

La instal·lació de malabars funcionals consta de mòduls dissenyats i creats per a realitzar jocs malabars amb pilotes, cèrcols i tubs. La creació i construcció de mòduls es fa a través d'una recerca bibliogràfica, empírica i pràctica sobre malabars funcionals.

Activitat recreativa totalment original i innovadora, on es desenvolupa i reforça la pràctica de capacitats individuals (psico - motricitat, destresa, lateralitat, coordinació i ritme, confiança corporal pròpia, autoestima) com a grupals (coordinació, escolta i ritme grupal, respecte per les diferents capacitats, predisposició positiva al joc amb l'altre)

És una instal·lació creada per a realitzar una activitat lúdica, creativa i sobretot inclusiva, ja que permet a qualsevol persona, grup i col·lectiu poder realitzar-los, i generant un apoderament i participació activa front activitats de circ i malabars tradicionals.

Aquesta característica obre també la possibilitat d'utilitzar la instal·lació i els malabars funcionals com una eina terapèutica aplicable a altres sectors (educació especial, tercera edat, mobilitat i rehabilitació física, medicina esportiva, entre altres)