Image

L’associació Circ-A

CIRC-A neix en Barcelona, a finals del 2019 a partir de la necessitat de trobar espai de encontre i creació per artistes i col·lectius amb el objectiu de generar projectes artístics de transformació social.

Als seus integrants tenen mes de quinze anys d’experiència en el mon del espectacle i l’animació de teatre de carrer i circ. L’associació dona suport als projectes del seus socis mitjançant la cerca de espais per residències i micro-finançaments, assistència de creació, logística i de producció de projectes artístiques que promoguin la convivència i la transformació social del barri.

Organitzem xerrades i debats per difondre informació cultural en la ciutat, xarxes i borsa de treball per artistes. Esta vinculada a entitats publiques i privades del barri per treballar conjuntament en iniciatives i projectes culturals (Casal del Barri Pou de la figuera, Encircant el barri, Associació L’oculta, la Revista Zirkolika, Papallona Circus Art Shop). 

L’associació treballa amb el objectiu de garantir trobades i activitats amb els socis amb una perspectiva de diversitat de gènere, antiracista i de diversitat ètnica-racial mitjançant una declaració de principis garantint el compromís de la direcció de l‘Associació, i una declaració firmada dels socis que la integren, de tolerància zero en relació a qualsevol conducta o actitud constitutiva d'assetjament sexual i/o racista.

Malabars funcionals

La instal·lació de malabars funcionals consta de mòduls dissenyats i creats per a realitzar jocs malabars amb pilotes, cèrcols i tubs. La creació i construcció de mòduls es fa a través d'una recerca bibliogràfica, empírica i pràctica sobre malabars funcionals. 

Activitat recreativa totalment original i innovadora, on es desenvolupa i reforça la pràctica de capacitats individuals (psico - motricitat, destresa, lateralitat, coordinació i ritme, confiança corporal pròpia, autoestima) com a grupals (coordinació, escolta i ritme grupal, respecte per les diferents capacitats, predisposició positiva al joc amb l'altre)

És una instal·lació creada per a realitzar una activitat lúdica, creativa i sobretot inclusiva, ja que permet a qualsevol persona, grup i col·lectiu poder realitzar-los, i generant un apoderament i participació activa front activitats de circ i malabars tradicionals.

Aquesta característica obre també la possibilitat d'utilitzar la instal·lació i els malabars funcionals com una eina terapèutica aplicable a altres sectors (educació especial, tercera edat, mobilitat i rehabilitació física, medicina esportiva, entre altres)