Image

L’associació Circ-A

CIRC-A neix en Barcelona, a finals del 2019 a partir de la necessitat de trobar espai de encontre i creació per artistes i col·lectius amb el objectiu de generar projectes artístics de transformació social.

Als seus integrants tenen mes de quinze anys d’experiència en el mon del espectacle i l’animació de teatre de carrer i circ. L’associació dona suport als projectes del seus socis mitjançant la cerca de espais per residències i micro-finançaments, assistència de creació, logística i de producció de projectes artístiques que promoguin la convivència i la transformació social del barri.

Organitzem xerrades i debats per difondre informació cultural en la ciutat, xarxes i borsa de treball per artistes. Esta vinculada a entitats publiques i privades del barri per treballar conjuntament en iniciatives i projectes culturals (Casal del Barri Pou de la figuera, Encircant el barri, Associació L’oculta, la Revista Zirkolika, Papallona Circus Art Shop). 

L’associació treballa amb el objectiu de garantir trobades i activitats amb els socis amb una perspectiva de diversitat de gènere, antiracista i de diversitat ètnica-racial mitjançant una declaració de principis garantint el compromís de la direcció de l‘Associació, i una declaració firmada dels socis que la integren, de tolerància zero en relació a qualsevol conducta o actitud constitutiva d'assetjament sexual i/o racista.