Image

Ars Dramática

És un projecte de recerca i creació escènic col·laborativa, dirigit per la creadora i investigadora escènica Constança Blanco, que té com a principal interès la programació dramatúrgica de dispositius interactius, l'escena  lúdica i el disseny de propostes escèniques on el rol

de les audiències es constitueixi de manera experiencial. A nivell temàtic el fil conductor de la creació són les problemàtiques socials, polítiques i mediambientals abordades des de la ironia i l'absurd. El projecte neix l'any 2015 i avança en paral·lel a una recerca doctoral sobre programació dramatúrgica per a experiències d'arts vives (2022)

 

Image
Image
Image